Sözleşmeliye takım kaideleri neler, kimleri kapsayacak?

Sözleşmeliye takım ayrıntıları Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Kontratlı askeri işçi, kontratlı KİT işçisi, kontratlı meclis danışmanı, kontratlı sıhhat yöneticisi ve tamamı kontratlı kurum çalışanları takım kapsamı dışında kaldı. Bakan Alım, “Sadece 4-B’li çalışanlar değil; kontratlı öğretmenleri, uzun müddettir garanti sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve kontratlı Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatkarlarını da kapsama dahil ediyoruz” dedi.

SÖZLEŞMELİYE TAKIM KİMLERE VERİLECEK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya nazaran, düzenlemeyle halihazırda misyonda bulunan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dahil) ve kimi kurumsal kontratlı işçi ile mahalli yönetimlerde misyon yapan yaklaşık 197 bin kontratlı işçi mühlet aranmaksızın çabucak takıma geçirilecek.

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline nazaran istihdam edilen kontratlı öğretmenler, sıhhat işçisi ve din vazifelileri de mühlet aranmaksızın çabucak takıma geçirilecek.

Kapsama giren kontratlı işçi isteğe bağlı olarak takıma geçebilecek. Takıma geçmek istemeyenlerin hakları misyonları sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

Dört yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi yahut kurumlar ortası nakli yapılabilecek.

Mahalli yönetimlerde tıpkı koşullarda takıma geçirilen kontratlı işçinin yalnızca mahalli yönetimler ortasında yer değiştirebilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin kontratlı çalışandan 424 bininin memur takımlarına atanabilmesine imkan sağlanıyor.

ÖĞRETMENLER VE ARAŞTIRMA VAZİFELİLERİ DE DAHİL

Bilgin, şöyle devam etti:

“Üstelik yalnızca 4-B’li çalışanlar değil; kontratlı öğretmenleri, uzun müddettir garanti sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve kontratlı Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatkarlarını da kapsama dahil ediyoruz.”

Düzenlemenin, sözleşmelilerin neredeyse yüzde 100’ünü kapsadığını tabir eden Alım, “Yaklaşık 424 bin kişiyi kapsayan bir düzenleme” diye konuştu.

Bilgin taban fiyat ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız.”

KAPSAM DIŞI OLANLAR

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi vakitli ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri işçi, KİT işçisi, meclis danışmanları, Sıhhat Bakanlığı yöneticileri ile işçisinin tamamı kontratlı olan kurumlarda çalışanlar takıma geçiş kapsamı dışında kalacak.

YENİ İSTİHDAM EDİLECEK KONTRATLI PERSONEL

Yeni istihdam edilecek kontratlı işçiler bakımından ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu, kontratlı istihdamın temel desteği haline getirilecek.

Böylece mevzuat karmaşasının giderilmesi, kamuya giren kontratlı çalışanın 3 yıl kontratlı olarak misyon yaptıktan sonra memur takımlarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl mühletle kurum içi yahut kurumlar ortası naklinin yapılamaması öngörülüyor. AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x