Erdoğan’ın bütçeye ödenek ekleme yetkisine AYM’den iptal

Anayasa Mahkemesi, genel bütçenin fazla vermesi halinde Cumhurbaşkanı’na, kamu idarelerine ve özel bütçeli idarelere gelir aktarma yetkisi tanıyan düzenlemeyi oybirliğiyle iptal etti. Mahkeme, “O yetki Meclis’indir, Cumhurbaşkanı kullanamaz” dedi.

AK Parti ve MHP’nin oylarıyla 21 Aralık 2021’de Meclis’ten geçen ‘Merkezi Bütçe Yönetim Kanunu’na eklenen geçici 23’üncü maddeyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelere ödenek ekleme yetkisi Anayasa Mahkemesi’nden döndü. Mahkeme, Erdoğan’a genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek ekleme yetkisi veren maddeyi iptal etti.

AYM’ye başvuran CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel ve Engin Altay ile birlikte 131 milletvekili, Erdoğan’a verilen söz konusu yetkinin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını talep etmişti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan AYM kararında şu ifadelere yer verildi:

“22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesiyle 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na eklenen geçici 23. maddenin;

-Birinci cümlesinin anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline,

-İkinci cümlesinin 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince iptaline, 13 Ekim 2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x