Toplulaştırılan arazi büyüklüğünün 2023’te 8,5 milyon hektara ulaşması hedefleniyor

– Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023 yılı sonuna kadar toplulaştırılan arazi büyüklüğünü 8,5 milyon hektara ulaştırmak için çalışmalarını hızlandırdı.

AA muhabirinin, Bakanlıktan edindiği bilgiye nazaran, arazi toplulaştırma çalışmaları birinci sefer mülga TOPRAKSU Genel Müdürlüğü tarafından Konya ili Çumra ilçesine bağlı Karkın Köyü’nde 1961 yılında başladı. O yıldan 2002’ye kadar 450 bin hektar alanda tescil çalışmaları tamamlandı. 2003 yılından geçen ay sonuna kadar da 5,9 milyon hektar alanda gerekli faaliyetler gerçekleştirildi. Böylelikle tescil süreci gerçekleştirilen alan büyüklüğü toplamda 6,34 milyon hektarı buldu.

Bu yıl ocak-kasım devrinde 320 bin 161 hektar alanda tescil çalışmaları tamamlanırken yıl sonunda tescil edilmiş toplulaştırılan alanın toplam 6,77 milyon hektara ulaşması öngörülüyor.

Türkiye’de arazi toplulaştırma çalışması yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunurken 2023 yıl sonuna kadar toplulaştırılan arazi büyüklüğünün 8,5 milyon hektara ulaştırılması planlanıyor.

Toplulaştırma çalışmaları kapsamında 450 proje gerçekleştirilirken bunların 306’sı tamamlandı, 144’ünde çalışmalar devam ediyor.

Arazi toplulaştırmasının yararları ortasında parsel büyüklüklerinin artması, tertipli ve ülkü parsel formları oluşturulması, her parselin yola cephesi olması ve sulama şebekesine bağlanması, sulama oranının artması, kamu yatırımlarında tasarruf sağlanması, ekilemeyen toprakların tarıma kazandırılması, çağdaş tarım tekniklerinin uygulanabilmesi, vakit, yakıt ve iş gücü tasarrufu, tapu ve kadastro kayıtlarının yenilenmesi, zirai uğraş ve gübrelemenin kolaylaşması ve çiftçilerde gelir artışı öne çıkıyor.

Toplulaştırma çalışmalarını 2018’den bu yana DSİ yürütüyor.

– Sulama projelerine 2 milyar liralık destek

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı 2007’den bu yana ferdi tarla içi çağdaş sulama sistemlerine hibeye temel mal alım meblağı 1 milyon lirayı geçmemek kaydıyla yüzde 50 hibe takviyesi sağlıyor.

Destek kapsamında, tarla içi damla, tarla içi yağmurlama, tarla içi mikro yağmurlama, tarla içi yüzey altı damla, lineer yahut center pivot, tamburlu ve güneş güçlü sulama sistemleri kurulması, ziraî sulama emelli güneş güç sistemleri ile akıllı sulama sistemleri projeleri yer alıyor.

Türkiye genelinde 2007-2022 periyodunda sulamada 47 bin 264 proje hibe kapsamına alınırken 4 milyon 703 bin 211 dekar alanın çağdaş sulama sistemleriyle sulanması sağlandı. Bu süreçler için toplam 2 milyar 13 milyon 486 bin 439 lira hibe takviyesi vatandaşlara ödendi.

Bu yıl için 395 bin 229 dekar alanda 4 bin 733 projeye 238 milyon 950 bin 565 lira hibe verildi.

– Bakanlık toprak projelerine odaklandı

Diğer yandan tarım topraklarının sürdürülebilir kullanımı için “Toprak Data Tabanı” oluşturuluyor. Toprakların sürdürülebilir kullanımı açısından karbon, besin hususu ve toksik element kapsamları belirlenip, verimlilik durumları ortaya konuluyor.

“Tarımsal Arazi Kullanım Planlaması Model Araştırmaları” ile toprakların seri bazında toprak haritaları, ziraî kullanıma uygunluk sınıfları, iklim özellikleri, üreticilerin sosyoekonomik şartları ile mevcut eser deseni ve alternatif eserler belirlenip bilgi tabanı oluşturularak, parsel seviyesinde eser deseni planlamasına uygun bir model önerisi geliştiriliyor.

Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve sağlam besine ulaşmak için kimyasal kullanımının azaltılması, etraf dostu gübrelerin geliştirilmesi maksadıyla “Biyolojik Gübrelerin Geliştirilmesi ve Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi” yürütülüyor.

TAGEM, Bakanlığın Strateji Aksiyon Planı (2019-2023) ve Çölleşme ile Gayret Ulusal Strateji ve Aksiyon Planı (2015-2023) kapsamında tarım ve mera topraklarını korumak, çölleşme ve erozyonla uğraş, arazi tahribatını dengelemek (ATD) ve ilgili siyaset ve stratejiler geliştirmek üzere planlarda yer alan gaye ve emeller doğrultusunda bölgesel ve ülkesel projeler yürütülüyor.

TAGEM ve özel dal iş birliğinde geliştirilen “Arazi Tipi Topraktan Karbondioksit Salımı Tahlil Sistemi” prototipi geliştirilirken yurt içi ve yurt dışı pazarlama için çalışmalar sürdürülüyor. Projeyle iklim değişikliğinin ziraî faaliyetlere tesirleri kapsamında topraktan atmosfere salınan sera gazlarının ölçüm ve izleme çalışmaları yapılacak. Sistemin ülke geneline hizmet etmesi ve ithalatın azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x